Home page
Home page
Home page
Russian page
English page
Math-Net.Ru | MMS | Web of Science | Scopus | MathSciNet | Zentralblatt MATH | Web-mail 

   
 About the Institute
 Staff publications
 Administration
 Academic Council
 Dissertation Councils
 Departments
Staff 
 Seminars
 Conferences
 Events
 Journals and Books
 In memoriam
 Photogallery
 Library


    Address
8 Gubkina St. Moscow,
119991, Russia
Tel.: +7(495) 984 81 41
Fax: +7(495) 984 81 39
Web site: www.mi.ras.ru
E-mail: steklov@mi.ras.ru

View Map
Directions

   

Department of Computer Networks and Information Technology

| Seminars | History of the Department | Functions of the Department | Publications |
Staff
Misyurina Olga Gavriilovna

Head of Department
office: 906; tel.: +7 (495) 984 81 49, +7 (495) 984 81 41 * 39 47; e-mail: omis@mi.ras.ru
Misyurina Olga Gavriilovna
Chebukov Dmitry Evgen'evich

Candidate Chem. Sci., Head of Information and Publishing Sector
office: 916; tel.: +7 (495) 984 81 41 * 36 93; e-mail: tche@mi.ras.ru
Chebukov Dmitry Evgen'evich
Smirnov Sergei Borisovich
Head of Information and Telecommunication Sector
office: 914; tel.: +7 (495) 984 81 35, +7 (495) 984 81 41 * 36 88; e-mail: sergio@mi.ras.ru
Smirnov Sergei Borisovich
Arkharov Aleksandr Evgenievich
engineer
office: 911; tel.: +7 (495) 984 81 35, +7 (495) 984 81 41 * 39 40; e-mail: arharov@mi.ras.ru
Arkharov Aleksandr Evgenievich
Dergacheva Elena Anatol'evna

Chief Expert
office: 907; tel.: +7 (495) 984 81 41 * 37 47; e-mail: derglen@mi.ras.ru
Dergacheva Elena Anatol'evna
Karasev Sergey Igorevich
Leading Programmer
office: 904; tel.: +7 (495) 984 81 41 * 33 33; +7 (495) 984 81 35; e-mail: stcrow@mi.ras.ru
Karasev Sergey Igorevich
Krasnykh Valeria Eduardovna
engeneer
office: 908; tel.: +7 (495) 984 81 41 *3986; e-mail: krasnykh@mi.ras.ru
Krasnykh Valeria Eduardovna
Malokostov Andrei Mitrofanovich

Candidate Phys.-Math. Sci., Mathematician
office: 908; tel.: +7 (495) 984 81 41 * 39 86; e-mail: malokost@mi.ras.ru
Malokostov Andrei Mitrofanovich
Sobolev Sergey Aleksandrovich
Technician
office: 911; tel.: +7 (495) 984 81 35, +7 (495) 984 81 41 * 36 06; e-mail: sobolev@mi.ras.ru
Sobolev Sergey Aleksandrovich
Zhizhchenko Aleksei Borisovich

Doctor Phys.-Math. Sci., Professor, Academician of RAS, Chief Scientific Researcher
office: 916; tel.: +7 (495) 938 18 12; e-mail: om@ras.ru
Zhizhchenko Aleksei Borisovich
Voronin Andrei Vladimirovich

Candidate Phys.-Math. Sci., Chief Expert
office: 431; tel.: +7 (495) 984 81 41 * 39 12; e-mail: avoronin@mi.ras.ru

Samusko Viktor Romanovich (27.02.1948 – 19.04.2016)
engeneer
Samusko Viktor Romanovich (27.02.1948 – 19.04.2016)
Top
Seminars
Seminars of the Department of Computer Networks and Information Technology
Steklov mathematical institute, Gubkina, 8
Top
History of the Department

In July 2003, on the basis of a group maintaining the local computer network and a publishing group the Sector of Computer Networks and Information Technologies of the Steklov Institute was organized. In April 2005, it merged with the Information and Publishing Sector and in October 2011, was transformed into the Department of Computer Networks and Information Technologies.

In April 2012, the Information and Publishing Sector and the Information and Telecommunication Sector were formed within the Department. The Information and Telecommunication Sector took over the functions and the personnel of the former Complex Systems Department of the Chief Engineer's Division.

Top
Functions of the Department
  • administrating the local computer network of the Steklov Mathematical Institute and providing Internet access to its users;
  • providing services to the staff of the Institute in what concerns maintenance of the computer environment, software installing, consulting;
  • publishing materials of the Steklov Institute, including the serials "Sovremennye Problemy Matematiki" [translated as Bulletin of the Steklov Institute of Mathematics] and "Lektsionnye Kursy NOC" [Lectures of the Educational Center of Steklov Mathematical Institute];
  • information support for conferences and other events organized or supported by the Steklov Instutute;
  • developing and supporting the website of the Institute;
  • creating and developing the All-Russia mathematical web portal Math-Net.Ru.

Recent publications

| by years | scientific publications | by types |   2017
1. A. A. Agrachev, R. V. Gamkrelidze, E. S. Golod, A. B. Zhizhchenko, Yu. I. Zhuravlev, V. V. Kozlov, A. V. Mikhalev, A. V. Ovchinnikov, N. Kh. Rozov, A. L. Semenov, V. G. Chirskii, V. A. Shamolin, “Anniversary of Professor M. V. Shamolin”, Dynamical systems, Itogi Nauki i Tekhniki. Ser. Sovrem. Mat. Pril. Temat. Obz., 134, VINITI, Moscow, 2017, 3–5  mathnet

   2016
2. A. M. Elizarov, A. B. Zhizhchenko, N. G. Zhiltsov, A. V. Kirillovich, E. K. Lipachev, “Mathematical knowledge ontologies and recommender systems for collections of documents in physics and mathematics”, Dokl. Math., 93:2 (2016), 231–233  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  elib  scopus (cited: 1)
3. D. E. Chebukov, A. D. Izaak, O. G. Misyurina, Yu. A. Pupyrev, A. M. Malokostov, “Paket AMSBIB LATEX2$\varepsilon$ dlya oformleniya spiskov literatury v pechati i v bibliograficheskoi baze dannykh Math-Net.Ru”, Nauchnyi servis v seti Internet — 2016, Trudy XVIII Vserossiiskoi nauchnoi konferentsii (19–26 sentyabrya 2016 g., g. Novorossiisk), IPM im. M.V.Keldysha, M., 2016, 317–332 http://keldysh.ru/abrau/2016/50.pdf  elib
4. Dmitry Chebukov, Alexander Izaak, Olga Misyurina, Yuri Pupyrev, “Math-Net.Ru Video Library: creating a collection of scientific talks”, Mathematical Software – ICMS 2016, 5th International Conference, Berlin, Germany, July 11–14, 2016, Proceedings, Lecture Notes in Comput. Sci., 9725, Springer, 2016, 447–450  mathnet  crossref  zmath  isi  elib  scopus

   2015
5. A. B. Zhizhchenko, V. V. Mazalov, B. T. Tsynguev, “Ranking of nodes in the mathematical portal Math-Net.ru publications graph”, Tr. Karel'skogo Nauchnogo Tsentra RAN. Ser. Mat. Mod. i Inform. Tekhnol., 2015, no. 10, 34–41  mathnet  crossref
6. A. D. Izaak, O. G. Misyurina, Yu. A. Puryrev, D. E. Chebukov, “Video records collection in the All-Russian mathematical portal Math-Net.Ru”, Scientific services in Internet (21–26 Sep 2015, Novorossiysk), Keldysh Institute of Applied Mathematics, M., 2015, 114–118  elib

   2014
7. A. I. Aptekarev, A. L. Afendikov, V. M. Buchstaber, S. K. Godunov, A. B. Zhizhchenko, V. V. Kozlov, A. I. Maslov, V. P. Platonov, V. F. Tishkin, L. D. Faddeev, “Boris Nikolaevich Chetverushkin (on his 70th birthday)”, Russian Math. Surveys, 69:2 (2014), 387–392  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib
8. I. Ya. Aref'eva, V. M. Buchstaber, E. P. Velikhov, A. B. Zhizhchenko, V. E. Zakharov, I. A. Ibragimov, S. V. Kislyakov, V. V. Kozlov, P. P. Kulish, L. N. Lipatov, V. P. Maslov, V. A. Matveev, S. P. Novikov, Yu. S. Osipov, A. M. Polyakov, V. A. Rubakov, M. A. Semenov-Tian-Shansky, Yu. A. Simonov, Ya. G. Sinai, A. A. Slavnov, I. A. Sokolov, L. A. Takhtadzhyan, V. E. Fortov, S. L. Shatashvili, “Ludvig Dmitrievich Faddeev (on his 80th birthday)”, Russian Math. Surveys, 69:6 (2014), 1133–1142  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib

   2013
9. D. Chebukov, A. Izaak, O. Misurina, Yu. Pupyrev, A. Zhizhchenko, “Math-Net.Ru as a digital archive of the Russian mathematical knowledge from the XIX century to today”, Lecture Notes in Computer Science, 7961, ed. J. Carette et al., 2013, 344–348 , arXiv: 1305.5655  mathnet (cited: 14)  crossref  zmath  elib (cited: 3)  scopus (cited: 4)
10. A. M. Vershik, A. P. Veselov, A. A. Gaifullin, B. A. Dubrovin, A. B. Zhizhchenko, I. M. Krichever, A. A. Mal'tsev, D. V. Millionshchikov, S. P. Novikov, T. E. Panov, A. G. Sergeev, I. A. Taimanov, “Viktor Matveevich Buchstaber (on his 70th birthday)”, Russian Math. Surveys, 68:3 (2013), 581–590  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib

   2012
11. S. A. Polikarpov, Yu. S. Vishnyakov, A. B. Zhizhchenko, A. N. Sotnikov, A. V. Koshkarev, A. A. Medvedev, “Raspredelennaya sistema dlya integratsii dannykh distantsionnogo zondirovaniya v interesakh nauk o Zemle”, Tezisy Soveschaniya APN (MAIRS/NEESPI/SIRS) «Ekstremalnye proyavleniya globalnogo izmeneniya klimata na territorii Severnoi Azii», SCERT, 2012, 49–51
12. D. E. Chebukov, A. D. Izaak, O. G. Misyurina, Yu. A. Puryrev, “Storing references in a database of mathematical journals”, Scientific services in Internet: looking for new solutions (17–22 Sep 2012, Novorossiysk), Moscow university, M., 2012, 640–641  elib
13. D. E. Chebukov, A. D. Izaak, O. G. Misyurina, Yu. A. Puryrev, “Electronic document services in the information system Math-Net.Ru as a basis of electronic publication of a scientific journal”, Scientific services in Internet: looking for new solutions (17–22 Sep 2012, Novorossiysk), Moscow university, M., 2012
14. Yu. A. Puryrev, D. E. Chebukov, “Digital mathematical library Math-Net.Ru”, The Future World Heritage Digital Mathematics Library: Plans and Prospects (Washington, 1–3 June), 2012
15. D. E. Chebukov, Yu. A. Puryrev, “Format of references in DML”, The Future World Heritage Digital Mathematics Library: Plans and Prospects (Washington, 1–3 June), 2012

   2011
16. A. B. Zhizhchenko, “Mezhdunarodnaya deyatelnost v Rossiiskoi akademii nauk v sfere IKT”, Analiticheskii i informatsionnyi zhurnal «Dokumentalnaya elektrosvyaz», 21 (2011) , 6 pp.
17. A. B. Zhizhchenko, “Ispolzovanie informatsionnykh tekhnologii v sovremennykh gumanitarnykh issledovaniyakh”, Trudy Bakinskogo Mezhdunarodnogo foruma, 2011 , 6 pp.
18. A. B. Zhizhchenko, “O kontseptsii sozdaniya Edinogo informatsionno-vychislitelnogo prostranstva v oblasti nauki, obrazovaniya i innovatsii”, Trudy 12-i Mezhdunarodnoi konferentsii «Sostoyanie i perspektivy razvitiya IP-kommunikatsii i IP-servisov v Rossii», 2011 , 15 pp.
Home page

© Steklov Mathematical Institute of RAS, 2004–2017