Home page
Home page
Home page
Russian page
English page
Math-Net.Ru | MMS | Web of Science | Scopus | MathSciNet | zbMATH | Web-mail 

   
 About the Institute
 Staff publications
 Administration
 Academic Council
 Dissertation Councils
 Departments
Staff 
 Seminars
 Conferences
 Events
 Journals and Books
 In memoriam
 Photogallery
 Library


    Address
8 Gubkina St. Moscow,
119991, Russia
Tel.: +7(495) 984 81 41
Fax: +7(495) 984 81 39
Web site: www.mi.ras.ru
E-mail: steklov@mi.ras.ru

View Map
Directions

   
Zelikin Mikhail Il'ich
(full list of publications)
| by years | scientific publications | by types |   2017
1. M. I. Zelikin, L. V. Lokoutsievskiy, S. V. Skopintcev, “On Optimal Harvesting of a Resource on a Circle”, Math. Notes, 102:4 (2017), 521–532  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi  elib  scopus
2. M. I. Zelikin, “An analogue of Pontryagin's maximum principle in problems of minimization of multiple integrals”, Izv. Math., 81:5 (2017), 973–984  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  elib

   2015
3. M. I. Zelikin, L. V. Lokutsievskii, R. Khildebrand, “Tipichnost fraktalno-khaoticheskoi struktury integralnykh voronok v gamiltonovykh sistemakh s razryvnoi pravoi chastyu”, Optimalnoe upravlenie, SMFN, 56, RUDN, M., 2015, 5–128  mathnet (cited: 2); M. I. Zelikin, L. V. Lokutsievskii, R. Hildebrand, “Typicality of Chaotic Fractal Behavior of Integral Vortices in Hamiltonian Systems with Discontinuous Right Hand Side”, Journal of Mathematical Sciences, 221:1 (2017), 1–136  crossref
4. M. I. Zelikin, “Fractal Theory of Saturn's Ring”, Proc. Steklov Inst. Math., 291 (2015), 87–101  mathnet  crossref  crossref  isi  elib  scopus

   2013
5. M. I. Zelikin, D. D. Kiselev, L. V. Lokutsievskii, “Optimal control and Galois theory”, Sb. Math., 204:11 (2013), 1624–1638  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 1)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 3)
6. M. I. Zelikin, L. V. Lokutsievskii, R. Hildebrand, “Stochastic dynamics of lie algebras of Poisson brackets in neighborhoods of nonsmoothness points of Hamiltonians”, Dokl. Math., 87:3 (2013), 259–263  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus (cited: 1)
7. R. Hildebrand, L. V. Lokoutsievskiy, M. I. Zelikin, “Generic fractal structure of finite parts of trajectories of piecewise smooth hamiltonian systems”, Russ. J. Math. Phys., 20:1 (2013), 25–32  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)  scopus (cited: 4)

   2012
8. V. F. Borisov, V. V. Gael, M. I. Zelikin, “Chattering regimes and Lagrangian manifolds in problems with phase constraints”, Izv. Math., 76:1 (2012), 1–38  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib  elib  scopus
9. M. I. Zelikin, “Theory and applications of the problem of Euler elastica”, Russian Math. Surveys, 67:2 (2012), 281–296  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 2)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 3)
10. M. I. Zelikin, L. V. Lokutsievskiy, R. Hildebrand, “Geometry of neighborhoods of singular trajectories in problems with multidimensional control”, Proc. Steklov Inst. Math., 277 (2012), 67–83  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 7)  elib (cited: 4)  elib (cited: 4)  scopus (cited: 2)
11. Yu. S. Osipov, M. I. Zelikin, “Higher-order elastics and elastic hulls”, Russ. J. Math. Phys., 19:2 (2012), 234–243  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus (cited: 2)
12. Yu. S. Osipov, M. I. Zelikin, “Multidimensional generalizations of Jacobi's envelope theorem”, Russ. J. Math. Phys., 19:1 (2012), 101–106  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus

   2011
13. M. I. Zelikin, “Theory of fields of extremals for multiple integrals”, Russian Math. Surveys, 66:4 (2011), 733–765  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib  elib  scopus

   2010
14. V. F. Borisov, M. I. Zelikin, L. A. Manita, “Optimal synthesis in an infinite-dimensional space”, Proc. Steklov Inst. Math., 271 (2010), 34–52  mathnet  crossref  mathscinet  isi (cited: 1)  elib  elib  scopus (cited: 1)
15. M. I. Zelikin, V. F. Borisov, “Geometry of extremals with a countable number of contact points with the boundary of the phase constraint”, Dokl. Akad. Nauk, 430:1 (2010), 7–12  mathscinet  zmath

   2009
16. M. I. Zelikin, “Chattering control in infinite-dimensional spaces”, Tezisy dokladov, Suzdal, 2009, 186

   2008
17. M. I. Zelikin, “A criterion for the symmetry of a spectrum”, Dokl. Akad. Nauk, 418:6 (2008), 737–740  mathnet  mathscinet (cited: 1)
18. V. F. Borisov, M. I. Zelikin, L. A. Manita, “Ekstremali s nakopleniem pereklyuchenii v beskonechnomernom prostranstve”, Optimalnoe upravlenie, Sovremennaya matematika i eë prilozheniya, 58, Tbilisi, 2008, 3–55  mathscinet (cited: 1); V. F. Borisov, M. I. Zelikin, L. A. Manita, “Extremals with accumulation of switchings in infinite-dimensional spaces”, J. Math. Sci., 160:2 (2009), 139–196  crossref  mathscinet  zmath  elib (cited: 1)  scopus (cited: 1)
19. M. I. Zelikin, L. V. Lokutsievskii, R. A. Usachev, “Vikhrevye osobennosti optimalnykh strategiii pri nachale dvizheniya v zadachakh poiska na n-mernykh rimanovykh mnogoobraziyakh”, Optimalnoe upravlenie, Sovremennaya matematika i eë prilozheniya, 58, Tbilisi, 2008, 56–78  mathscinet (cited: 1); M. I. Zelikin, L. V. Lokutsievskii, R. A. Usachev, “Vortex singularities of optimal strategies in search games”, J. Math. Sci., 160:2 (2009), 197–220  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus

   2006
20. J. Appl. Math. Mech., 70:2 (2006), 264–273  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  scopus (cited: 2)
21. M. I. Zelikin, L. A. Manita, “Nakoplenie pereklyuchenii upravleniya v zadachakh s raspredelennymi parametrami”, Optimalnoe upravlenie, SMFN, 19, RUDN, M., 2006, 78–113  mathnet (cited: 4)  mathscinet (cited: 2)  zmath; M. I. Zelikin, L. A. Manita, “Accumulation of Switchings in Distributed Parameter Problems”, Journal of Mathematical Sciences, 151:6 (2008), 3506–3542  crossref  mathscinet  zmath  scopus
22. M. I. Zelikin, “Sverkhprovodimost plazmy i sharovaya molniya”, Optimalnoe upravlenie, SMFN, 19, RUDN, M., 2006, 45–69  mathnet (cited: 3)  zmath; M. I. Zelikin, “Superconductivity of Plasma and Fireballs”, Journal of Mathematical Sciences, 151:6 (2008), 3473–3496  crossref  zmath  elib (cited: 5)  scopus (cited: 5)
23. M. I. Zelikin, N. B. Melnikov, “Funktsiya Bellmana i optimalnyi sintez v zadache upravleniya s negladkimi ogranicheniyami”, Optimalnoe upravlenie i dinamicheskie sistemy, Itogi nauki i tekhn. Ser. Sovrem. mat. i ee pril. Temat. obz., 110, VINITI, M., 2006, 134–154  mathnet  mathscinet  zmath; M. I. Zelikin, N. B. Melnikov, “The Bellman function and optimal synthesis in control problems with nonsmooth constraints”, J. Math. Sci. (N. Y.), 121:2 (2004), 2281–2294  crossref  mathscinet  zmath
24. M. I. Zelikin, “Optimalnye zadachi na prostranstvakh gëlderovykh funktsii”, Optimalnoe upravlenie i dinamicheskie sistemy, Itogi nauki i tekhn. Ser. Sovrem. mat. i ee pril. Temat. obz., 110, VINITI, M., 2006, 109–133  mathnet  mathscinet  zmath; M. I. Zelikin, “Optimal problems on Hölder function spaces”, J. Math. Sci. (N. Y.), 121:2 (2004), 2265–2280  crossref  mathscinet  zmath
25. M. I. Zelikin, “Geometry of operator cross ratio”, Sb. Math., 197:1 (2006), 37–51  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 1)

   2004
26. M. I. Zelikin, “An efficient criterion for optimality in terms of two solutions of the Riccati equation”, Dokl. Akad. Nauk, 397:3 (2004), 300–303  mathnet  mathscinet  scopus
27. J. Appl. Math. Mech., 68:4 (2004), 617–622  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus  scopus
28. M. I. Zelikin, “Hessian of the solution of the Hamilton–Jacobi equation in the theory of extremal problems”, Sb. Math., 195:6 (2004), 819–831  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  scopus (cited: 4)

   2003
29. M. I. Zelikin, V. F. Borisov, “Osobye optimalnye rezhimy v zadachakh matematicheskoi ekonomiki”, Optimalnoe upravlenie, Sovremennaya matematika i eë prilozheniya, 11, Tbilisi, 2003, 3–161  mathscinet (cited: 5)  zmath; M. I. Zelikin, V. F. Borisov, “Singular optimal regimes in problems of mathematical economics”, J. Math. Sci. (N. Y.), 130:1 (2005), 4409–4570  crossref  mathscinet  scopus (cited: 7)
30. M. I. Zelikin, “Hölderian extremal problems”, Patterns and waves (Saint Petersburg, 2002), AkademPrint, St. Petersburg, 2003, 412–432  mathscinet
31. M. I. Zelikin, “The $\zeta$-function of the cross-ratio on Sato's Grassmannian as an integral invariant of the Kadomtsev-Petviashvili hierarchy”, Dokl. Akad. Nauk, 389:2 (2003), 159–163  mathnet (cited: 1)  mathscinet (cited: 2)  zmath

   2002
32. M. I. Zelikin, V. F. Borisov, “Sintez optimalnykh upravlenii s nakopleniem pereklyuchenii”, Optimalnoe upravlenie – 4, Itogi nauki i tekhn. Ser. Sovrem. mat. i ee pril. Temat. obz., 90, VINITI, M., 2002, 5–189  mathnet (cited: 3)  mathscinet (cited: 2)  zmath; M. I. Zelikin, V. F. Borisov, “Optimal chattering feedback control”, J. Math. Sci. (N. Y.), 114:3 (2003), 1227–1344  crossref  mathscinet  zmath
33. M. I. Zelikin, “Chattering on optimal trajectories of Hölder problems”, Sb. Math., 193:5 (2002), 669–683  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
34. M. I. Zelikin, “The Structure of Optimal Synthesis in the Vicinity of Singular Manifolds for Problems Affine with Respect to Control”, Proc. Steklov Inst. Math., 236 (2002), 164–185  mathnet  mathscinet  zmath

   2001
35. Differ. Equ., 37:9 (2001), 1217–1223  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  scopus (cited: 1)
36. M. I. Zelikin, “Optimal control in Hölder classes of functions”, Dokl. Akad. Nauk, 378:6 (2001), 733–736  mathnet  mathscinet  zmath
37. M. I. Zelikin, N. B. Melnikov, R. Hildebrand, “The Topological Structure of the Phase Portrait of a Typical Fiber of Optimal Synthesis for Chattering Problems”, Proc. Steklov Inst. Math., 233 (2001), 116–142  mathnet  mathscinet  zmath
38. M. I. Zelikin, L. F. Zelikina, R. Hildebrand, “Asymptotics of Optimal Synthesis for One Class of Extremal Problems”, Proc. Steklov Inst. Math., 233 (2001), 87–115  mathnet  mathscinet  zmath
39. M. I. Zelikin, “Synthesis of Optimal Trajectories That Defines the Reeb Foliation”, Proc. Steklov Inst. Math., 233 (2001), 81–86  mathnet  mathscinet  zmath

   2000
40. V. F. Borisov, M. I. Zelikin, “Approaching the intermediate thrust modes in control problems of space navigation”, Russ. J. Math. Phys., 7:2 (2000), 127–146  mathscinet  zmath  isi  scopus
41. M. I. Zelikin, “To the theory of chattering control”, Spectral and evolution problems (Sevastopol', 1999), Vol. 10, Natl. Taurida Univ. “V. Vernadsky”, Simferopol', 2000, 170–172  mathscinet
42. M. I. Zelikin, Control theory and optimization. I, Homogeneous spaces and the Riccati equation in the calculus of variations, Encyclopaedia of Mathematical Sciences, 86, Springer-Verlag, Berlin, 2000 , xii+284 pp.  mathscinet (cited: 17)  zmath

   1999
43. Differential Equations, 35:11 (1999), 1489–1493 (2000)  mathnet  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  scopus (cited: 1)
44. M. I. Zelikin, “The asymptotics of the deviation of a functional from its optimal value when chattering is replaced by a suboptimal regime”, Russian Math. Surveys, 54:3 (1999), 662–664  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  scopus
45. M. I. Zelikin, L. F. Zelikina, “Exact Constants in Kolmogorov-Type Inequalities”, Proc. Steklov Inst. Math., 227 (1999), 131–139  mathnet  mathscinet  zmath
46. M. I. Zelikin, “Optimal Synthesis Containing Successively Inserted Chattering Bundles”, Proc. Steklov Inst. Math., 224 (1999), 137–148  mathnet  mathscinet  zmath

   1998
47. M. I. Zelikin, “Cartan–Siegel homogeneous domains as integral manifolds of the complex Riccati-type equation”, Proc. Steklov Inst. Math., 220 (1998), 126–137  mathnet  mathscinet  zmath
48. M. I. Zelikin, “A quadratic system of partial differential equations that is associated with the problem of minimizing a multiple integral”, Dokl. Akad. Nauk, 358:1 (1998), 7–9  mathnet  mathscinet  zmath  isi  scopus
49. M. I. Zelikin, Odnorodnye prostranstva i uravnenie Rikkati v variatsionnom ischislenii, Faktorial, M., 1998 , 250 pp.  zmath
50. M. I. Zelikin, L. F. Zelikina, “The structure of optimal synthesis in a neighbourhood of singular manifolds for problems that are affine in control”, Sb. Math., 189:10 (1998), 1467–1484  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  scopus (cited: 1)

   1997
51. M. I. Zelikin, “One-parameter families of solutions to a class of PDE optimal control problems”, Optimization methods in partial differential equations (South Hadley, MA, 1996), Contemp. Math., 209, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1997, 339–349  crossref  mathscinet (cited: 3)  zmath
52. M. I. Zelikin, “On the connection generated by the problem of minimizing a multiple integral”, Sb. Math., 188:1 (1997), 61–74  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus

   1996
53. M. I. Zelikin, “The Fuller phenomenon in problems of vibration of two linked oscillators”, Dynamical systems, 1, J. Math. Sci., 78:5 (1996), 626–631  crossref  mathscinet (cited: 3)  zmath  scopus (cited: 3)

   1995
54. M. I. Zelikin, “Totally extremal manifolds for optimal control problems”, Semigroups in algebra, geometry and analysis (Oberwolfach, 1993), de Gruyter Exp. Math., 20, de Gruyter, Berlin, 1995, 339–354  mathscinet (cited: 1)  zmath
55. M. I. Zelikin, “Irregularity of optimal control in regular extremal problems”, Fundam. Prikl. Mat., 1:2 (1995), 399–408  mathnet  mathscinet  zmath

   1994
56. M. I. Zelikin, V. F. Borisov, Theory of chattering control, With applications to astronautics, robotics, economics, and engineering, Systems & Control: Foundations & Applications, Birkhäuser Boston Inc., Boston, MA, 1994 , xvi+242 pp.  mathscinet (cited: 72)  zmath

   1992
57. M. I. Zelikin, “K teorii matrichnogo uravneniya Rikkati. II”, Matem. sb., 183:10 (1992), 87–108  mathnet (cited: 1)  mathscinet (cited: 1)  zmath  adsnasa; M. I. Zelikin, “On the theory of the matrix Riccati equation. II”, Russian Acad. Sci. Sb. Math., 77:1 (1994), 213–230  crossref  mathscinet  zmath  isi

   1991
58. M. I. Zelikin, V. F. Borisov, “Rezhimy uchaschayuschikhsya pereklyuchenii v zadachakh optimalnogo upravleniya”, Nekotorye voprosy teorii kolebanii i teorii optimalnogo upravleniya, Tr. MIAN SSSR, 197, Nauka, M., 1991, 85–166  mathnet (cited: 15)  mathscinet (cited: 10)  zmath; M. I. Zelikin, V. F. Borisov, “Regimes with frequented switches in the problems of optimal control”, Proc. Steklov Inst. Math., 197 (1993), 95–186  mathscinet  zmath
59. M. I. Zelikin, V. F. Borosov, “Optimal synthesis containing chattering arcs and singular arcs of the second order”, Nonlinear synthesis (Sopron, 1989), Progr. Systems Control Theory, 9, Birkhäuser Boston, Boston, MA, 1991, 283–296  mathscinet (cited: 1)
60. M. I. Zelikin, “K teorii matrichnogo uravneniya Rikkati”, Matem. sb., 182:7 (1991), 970–984  mathnet (cited: 4)  mathscinet  zmath  adsnasa; M. I. Zelikin, “On the theory of the matrix Riccati equation”, Math. USSR-Sb., 73:2 (1992), 341–354  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)

   1990
61. M. I. Zelikin, V. F. Borisov, “Synthesis in problems of optimal control containing trajectories with participating switchings and singular trajectories of the second order”, Math. Notes, 47:1 (1990), 41–49  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus (cited: 1)

   1989
62. Soviet Math. Dokl., 39:1 (1989), 188–191  mathnet  mathscinet  isi

   1988
63. J. Appl. Math. Mech., 52:6 (1988), 731–737 (1990)  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus (cited: 1)
64. M. I. Zelikin, “Group symmetry in degenerate extremal problems”, Russian Math. Surveys, 43:2 (1988), 189–190  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi

   1987
65. M. I. Zelikin, “Sintez optimalnykh traektorii na prostranstvakh predstavlenii grupp Li”, Matem. sb., 132(174):4 (1987), 541–555  mathnet (cited: 3)  mathscinet (cited: 1)  zmath; M. I. Zelikin, “Synthesis of optimal trajectories on representation spaces of Lie groups”, Math. USSR-Sb., 60:2 (1988), 533–546  crossref  mathscinet  zmath

   1986
66. M. I. Zelikin, “The search for singular extremals”, Stochastic optimization (Kiev, 1984), Lecture Notes in Control and Inform. Sci., 81, Springer, Berlin, 1986, 738–746  crossref  mathscinet

   1985
67. M. I. Zelikin, Optimalnoe upravlenie i variatsionnoe ischislenie, Izd-vo MGU, M., 1985 , 96 pp.  mathscinet (cited: 1)  zmath
68. M. I. Zelikin, “Minimization of integrals of differential forms, and degenerate variational problems”, Wiss. Z. Tech. Hochsch. Leuna-Merseburg, 27:5 (1985), 526–534  mathscinet  zmath
69. M. I. Zelikin, “On the singular arcs”, Problems Control Inform. Theory/Problemy Upravlen. Teor. Inform., 14:2 (1985), 75–88, R1–R15  mathscinet (cited: 1)  zmath  scopus (cited: 5)

   1984
70. M. I. Zelikin, “Necessary conditions for optimality of singular trajectories in problems that are linear with respect to control”, Some problems in modern analysis, Moskov. Gos. Univ. Mekh.-Mat. Fak., Moscow, 1984, 35–41  mathscinet  zmath
71. M. I. Zelikin, “Minimization of integrals of differential forms”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 278:5 (1984), 1057–1059  mathnet  mathscinet (cited: 1)  zmath  isi (cited: 1)
72. M. I. Zelikin, “On the theory of linear control problems”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 277:4 (1984), 782–785  mathnet (cited: 1)  mathscinet (cited: 1)  zmath  isi (cited: 3)

   1982
73. M. I. Zelikin, “Optimality conditions for singular trajectories in a problem of curvilinear integral minimization”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 267:3 (1982), 528–531  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)

   1977
74. M. I. Zelikin, B. Ju. Sternin, “A system of integral equations that arises in the problem of S. L. Sobolev”, Sibirsk. Mat. Ž., 18:1 (1977), 97–102  mathscinet (cited: 3)  zmath

   1972
75. M. I. Zelikin, “A certain differential game with incomplete information”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 202 (1972), 998–1000  mathscinet (cited: 3)  zmath

   1965
76. M. I. Zelikin, N. T. Tynyanskii, “Determined differential games”, Uspekhi Mat. Nauk, 20:4(124) (1965), 151–157  mathnet  mathscinet  zmath
Home page

© Steklov Mathematical Institute of RAS, 2004–2017