Home page
Home page
Home page
Russian page
English page
Math-Net.Ru | MMS | Web of Science | Scopus | MathSciNet | zbMATH | Web-mail 

   
 About the Institute
 Staff publications
 Administration
 Academic Council
 Dissertation Councils
 Departments
Staff 
 Seminars
 Conferences
 Events
 Journals and Books
 In memoriam
 Photogallery
 Library


    Address
8 Gubkina St. Moscow,
119991, Russia
Tel.: +7(495) 984 81 41
Fax: +7(495) 984 81 39
Web site: www.mi.ras.ru
E-mail: steklov@mi.ras.ru

View Map
Directions

   
Kryazhimskiy Arkady Viktorovich
(full list of publications)
| by years | scientific publications | by types |   2016
1. Anna Shchiptsova, Jiangjiang Zhao, Arnulf Grubler, Arkady Kryazhimskiy, Tieju Ma, “Assessing historical reliability of the agent-based model of the global energy system”, J. Syst. Sci. Syst. Eng., 25:3 (2016), 326–350  mathnet  crossref  isi  elib  scopus

   2015
2. A. V. Kryazhimskii, “Aposteriornaya integratsiya veroyatnostei. Elementarnaya teoriya”, TVP, 60:1 (2015), 45–79  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib; A. V. Kryazhimskiy, “Posteriori integration of probabilities. Elementary theory”, Theory Probab. Appl., 60:1 (2016), 62–87  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
3. A. V. Kryazhimskii, A. M. Tarasev, “Optimalnoe upravlenie dlya proportsionalnogo ekonomicheskogo rosta”, Tr. IMM UrO RAN, 21, no. 2, 2015, 115–133  mathnet  mathscinet  elib; A. V. Kryazhimskiy, A. M. Tarasyev, “Optimal control for proportional economic growth”, Proc. Steklov Inst. Math. (Suppl.), 293, suppl. 1 (2016), 101–119  crossref  mathscinet  isi  scopus
4. A. Kryazhimskiy, E. Rovenskaya, A. Shvidenko, M. Gusti, D. Shchepashchenko, V. Veshchinskaya, “Towards harmonizing competing models: Russian forests' net primary production case study”, Technological Forecasting and Social Change, 98 (2015), 245–254  mathnet  crossref  isi  elib  scopus
5. A. V. Kryazhimskiy, A. M. Tarasyev, A. A. Usova, W. Wang, “Proportional Economic Growth under Conditions of Limited Natural Resources”, Proc. Steklov Inst. Math., 291 (2015), 127–145  mathnet  crossref  crossref  isi  elib  scopus

   2014
6. A. B. Frank, M. G. Collins, S. A. Levin, A. W. Lo, J. Ramo, U. Dieckmann, V. Kremenyuk, A. Kryazhimskiy, J. Linnerooth-Bayer, B. Ramalingam, J. S. Roy, D. G. Saari, S. Thurner, D. Von Winterfeldt, “Dealing with femtorisks in international relations”, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111:49 (2014), 17356–17362  mathnet  crossref  isi (cited: 4)  scopus (cited: 6)
7. A. V. Kryazhimskii, N. V. Strelkovskii, “Programmnyi kriterii razreshimosti zadachi pozitsionnogo navedeniya s nepolnoi informatsiei. Lineinye upravlyaemye sistemy”, Tr. IMM UrO RAN, 20, no. 3, 2014, 132–147  mathnet (cited: 7)  mathscinet (cited: 1)  elib (cited: 9); A. V. Kryazhimskiy, N. V. Strelkovskiy, “An open-loop criterion for the solvability of a closed-loop guidance problem with incomplete information. Linear control systems”, Proc. Steklov Inst. Math. (Suppl.), 291, suppl. 1 (2015), 113–127  crossref  mathscinet  isi (cited: 2)  scopus (cited: 2)
8. N. A. Krasovskiy, A. V. Kryazhimskiy, A. M. Tarasyev, “Hamilton–Jacobi equations in evolutionary games”, Trudy Inst. Mat. i Mekh. UrO RAN, 20, no. 3, 2014, 114–131  mathnet  mathscinet  elib
9. A. V. Kryazhimskii, N. V. Strelkovskii, “A problem of guaranteed closed-loop guidance by a fixed time for a linear control system with incomplete information. Program solvability criterion”, Trudy Inst. Mat. i Mekh. UrO RAN, 20, no. 4, 2014, 168–177  mathnet  mathscinet  elib

   2013
10. A. V. Kryazhimskii, V. I. Maksimov, “On combination of the processes of reconstruction and guaranteeing control”, Autom. Remote Control, 74:8 (2013), 1235–1248  mathnet  crossref  isi (cited: 3)  elib (cited: 2)  elib (cited: 2)  scopus (cited: 3)

   2012
11. S. M. Aseev, K. O. Besov, A. V. Kryazhimskiy, “Infinite-horizon optimal control problems in economics”, Russian Math. Surveys, 67:2 (2012), 195–253  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 17)  elib (cited: 10)  elib (cited: 10)  scopus (cited: 14)
12. D. V. Anosov, V. A. Vassiliev, V. S. Vladimirov, R. V. Gamkrelidze, A. A. Gonchar, V. A. Il'in, V. V. Kozlov, A. V. Kryazhimskiy, S. M. Nikol'skii, A. N. Parshin, V. M. Filippov, I. R. Shafarevich, “Lev Dmitrievich Kudryavtsev (obituary)”, Russian Math. Surveys, 67:3 (2012), 569–571  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib
13. A. Puchkova, A. Kryazhimskiy, Towards Detection of Early Warning Signals on Financial Crises, Interim Report IR-12-001, IIASA, Laxenburg, 2012 , 26 pp.
14. A. Frank, M. Goud Collins, M. Clegg, U. Dieckmann, V. Kremenyuk, A. Kryazhimskiy, J. Linnerooth-Bayer, S. Levin, A. Lo, B. Ramalingam, J. Ramo, S. Roy, D. Saari, Z. Shtauber, K. Sigmund, J. Tepperman, S. Thurner, W. Yiwei, D. von Winterfeldt, Security in the age of Systemic Risk: Strategies, Tactics and Options for Dealing with Femtorisks and Beyond, Interim Report IR-12-010, IIASA, Laxenburg, 2012 , 14 pp.
15. A. V. Kryazhimskii, A. V. Raigorodskaya, “O ravnovesnykh strategiyakh povedeniya v beskonechnykh povtoryayuschikhsya igrakh”, Problemy dinamicheskogo upravleniya, Sbornik trudov fakulteta VMK MGU, 6, eds. Yu. S. Osipov, A. V. Kryazhimskii, MAKS Press, M., 2012, 133–159
16. A. V. Kryazhimskiy, Yu. S. Osipov, “On the solvability of problems of guaranteeing control for partially observable linear dynamical systems”, Proc. Steklov Inst. Math., 277 (2012), 144–159  mathnet  crossref  mathscinet  isi (cited: 4)  elib (cited: 3)  elib (cited: 3)  scopus (cited: 5)
17. A. V. Kryazhimskiy, “Relaxation of optimal control problems and linearquadratic systems”, DCDIS: Dynamics of Continuous, Discrete and Impulsive Systems, Series B: Applications & Algorithms, 19:1–2 (2012), 17–42  mathnet  mathscinet  zmath  scopus

   2011
18. A. V. Kryazhimskii, “Chislovaya kodirovka diskretizovannykh upravlenii i approksimatsionnyi metricheskii kriterii razreshimosti igrovoi zadachi navedeniya”, Tr. IMM UrO RAN, 17, no. 2, 2011, 105–124  mathnet (cited: 3)  zmath  elib (cited: 2); A. V. Kryazhimskii, “Numerical encoding of sampled controls and an approximation metric criterion for the solvability of an aiming game problem”, Proc. Inst. Math. Mech., 276, suppl. 1 (2012), S106–S125  crossref  zmath  isi (cited: 2)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 1)
19. Yu. S. Osipov, A. V. Kryazhimskii, V. I. Maksimov, “Some algorithms for the dynamic reconstruction of inputs”, Proc. Inst. Math. Mech., 275, suppl. 1 (2011), S86–S120  mathnet  crossref  isi (cited: 5)  elib  scopus (cited: 4)
20. N. N. Krasovskii, I. I. Eremin, A. M. Ilin, A. V. Kryazhimskii, A. B. Kurzhanskii, V. I. Berdyshev, V. V. Vasin, A. A. Makhnev, S. V. Matveev, Yu. N. Subbotin, A. G. Chentsov, V. N. Ushakov, V. V. Kabanov, V. I. Maksimov, “K semidesyatipyatiletiyu akademika Rossiiskoi akademii nauk Yuriya Sergeevicha Osipova”, Tr. IMM UrO RAN, 17, no. 2, 2011, 5–6  mathnet  elib; N. N. Krasovskii, I. I. Eremin, A. M. Il'in, A. V. Kryazhimskii, A. B. Kurzhanskii, V. I. Berdyshev, V. V. Vasin, A. A. Makhnev, S. V. Matveev, Yu. N. Subbotin, A. G. Chentsov, V. N. Ushakov, V. V. Kabanov, V. I. Maksimov, “To the 75th anniversary of academician of Russian Academy of Sciences Yu. S. Osipov”, Proc. Inst. Math. Mech., 276, suppl. 1 (2012), S1–S3  crossref  isi  scopus
21. Yu. S. Osipov, A. V. Kryazhimskii, V. I. Maksimov, Metody dinamicheskogo vosstanovleniya vkhodov upravlyaemykh sistem, UrO RAN, Ekaterinburg, 2011 , 291 pp.
22. A. V. Kryazhimskiy, V. I. Maksimov, “Resource-saving tracking problem with infinite time horizon”, Differ, Equ., 47:7 (2011), 1004–1013  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 7)  elib (cited: 5)  elib (cited: 5)  scopus (cited: 7)

   2010
23. A. V. Kryazhimskii, Yu. S. Osipov, “On dynamical regularization under random noise”, Proc. Steklov Inst. Math., 271 (2010), 125–137  mathnet  crossref  mathscinet  isi  elib  elib  scopus
24. A. Kryazhimskiy, V. Maksimov, “Resource-saving infinite-horizon tracking under uncertain input”, Appl. Math. Comput., 217:3 (2010), 1135–1140  crossref  mathscinet (cited: 5)  zmath  isi (cited: 6)  scopus (cited: 6)
25. A. Kryazhimskiy, “Two-step “win-stay, lose-shift” and learning to cooperate in the repeated prisoner's dilemma”, Int. Game Theory Rev., 12:4 (2010), 437–451  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus
26. Yu. S. Osipov, V. V. Kozlov, L. D. Faddeev, D. V. Anosov, V. S. Vladimirov, R. V. Gamkrelidze, A. A. Gonchar, N. N. Krasovskii, A. V. Kryazhimskii, A. B. Kurzhanskii, S. P. Novikov, S. M. Aseev, A. B. Zhizhchenko, D. V. Treschev, A. A. Agrachev, E. A. Volkov, N. L. Grigorenko, A. A. Davydov, M. I. Zelikin, A. Yu. Kolesov, A. A. Mal'tsev, M. S. Nikol'skii, N. Kh. Rozov, A. G. Sergeev, K. O. Besov, S. P. Konovalov, “In memory of Evgenii Frolovich Mishchenko”, Proc. Steklov Inst. Math., 271 (2010), 1–2  mathnet  crossref  mathscinet  isi
27. A. V. Kryazhimskiy, “On a decentralized boundedly rational emission reduction strategy”, Dynamic Systems, Economic Growth and the Environment, Dynamic Modeling and Econometrics in Economics and Finance, 12, eds. J. Crespo-Cuaresma, T. Palokangas, A. Tarasyev, Springer, New York, 2010, 215–236  crossref
28. A. V. Kryazhimskii, M. S. Nikolskii, S. P. Konovalov, “Izuchenie uproschennoi modeli sbora nalogov s predpriyatiya gosudarstvom s uchetom belogo i tenevogo kapitalov”, Nelineinaya dinamika i upravlenie, 7, 2010, 287–310  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus; A. V. Kryazhimskii, S. P. Konovalov, M. S. Nikolskii, “A Simplified Model of Tax Collection from Enterprises in the Presence of Legal and Shadow Capital”, Computational Mathematics and Modeling, 24:3 (2013), 378–403  crossref  scopus

   2009
29. A. V. Kryazhimskii, Yu. S. Osipov, “Idealizirovannye pakety programm i zadachi pozitsionnogo upravleniya s nepolnoi informatsiei”, Tr. IMM UrO RAN, 15, no. 3, 2009, 139–157  mathnet (cited: 10)  elib (cited: 11); A. V. Kryazhimskiy, Yu. S. Osipov, “Idealized program packages and problems of positional control with incomplete information”, Proc. Inst. Math. Mech., 268, suppl. 1 (2010), S155–S174  crossref  mathscinet (cited: 3)  isi (cited: 4)  scopus (cited: 4)
30. Yu. S. Osipov, A. V. Kryazhimskii, V. l. Maksimov, “N. N. Krasovskii's extremal shift method and problems of boundary control”, Autom. Remote Control, 70:4 (2009), 577–588  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  elib (cited: 2)  elib (cited: 2)  scopus (cited: 3)
31. A. V. Kryazhimskiy, On a boundedly rational Pareto-optimal trade in emission reduction, IR-09-017, International Institute for Applied Systems Analysis., Laxenburg, Austria, 2009 , 24 pp.

   2008
32. A. Kryazhimskiy, M. Obersteiner, A. Smirnov, “Infinite-horizon dynamic programming and application to management of economies effected by random natural hazards”, Appl. Math. Comput., 204:2 (2008), 609–620  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  elib (cited: 2)  scopus (cited: 3)
33. S. M. Aseev, A. V. Kryazhimskiy, “Shadow prices in infinite-horizon optimal control problems with dominating discounts”, Appl. Math. Comput., 204:2 (2008), 519–531  crossref  mathscinet (cited: 2)  zmath  isi (cited: 2)  elib (cited: 3)  scopus (cited: 2)
34. A. V. Kryazhimskiy, V. I. Maksimov, “On rough inversion of a dynamical system with a disturbance”, J. Inverse Ill-Posed Probl., 16:6 (2008), 587–600  crossref  mathscinet (cited: 6)  zmath  isi (cited: 4)  elib (cited: 6)  scopus (cited: 9)
35. A. V. Kryazhimskii , R. A. Usachev, “Convex two-level optimization problem”, Nonlinear dynamics and control. No. 4, Comput. Math. Model., 19:1 (2008), 73–101  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus
36. S. M. Aseev, A. V. Kryazhimskii, “On a Class of Optimal Control Problems Arising in Mathematical Economics”, Proc. Steklov Inst. Math., 262 (2008), 10–25  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 6)  elib (cited: 7)  elib (cited: 7)  scopus (cited: 7)
37. B. Fath, A. Kryazhimskiy, H. Lilienstrom, E. Rovenskaya, “Introduction: towards the design of an integrated socio-environmental assessment model for the Baltic Sea region”, Ecolutionary and Deterministic Methods for Design, Optimization and Control. Applications to Industrial and Societal Problems, CIMME, Barcelona, 2008, 425–429

   2007
38. S. M. Aseev, A. V. Kryazhimskii, “The Pontryagin Maximum Principle and Optimal Economic Growth Problems”, Proc. Steklov Inst. Math., 257 (2007), 1–255  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  zmath  elib (cited: 42)  scopus (cited: 47)

   2006
39. A. Kryazhimskii, O. Nikonov, Ya. Minullin, “Game of timing in gas pipeline projects competition: simulation software and generalized equilibrium solutions”, Advances in dynamic games, Ann. Internat. Soc. Dynam. Games, 8, Birkhäuser Boston, Boston, MA, 2006, 237–252  crossref  mathscinet  zmath
40. A. V. Kryazhimskii, V. I. Maksimov, “Algoritm resheniya zadach optimalnogo upravleniya v gilbertovykh prostranstvakh”, Optimalnoe upravlenie i dinamicheskie sistemy, Itogi nauki i tekhn. Ser. Sovrem. mat. i ee pril. Temat. obz., 110, VINITI, M., 2006, 155–188  mathnet  mathscinet  zmath; A. V. Kryazhimskii, V. l. Maksimov, “A solution algorithm for problems of optimal control in Hilberts space”, J. Math. Sci. (N. Y.), 121:2 (2004), 2226–2247  crossref  mathscinet  zmath  elib (cited: 1)
41. A. V. Kryazhimskii, “Yu. S. Osipov's work in mathematical control theory”, Russian Math. Surveys, 61:4 (2006), 593–610  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib  elib  scopus
42. A. V. Kryazhimskii, V. l. Maksimov, “Dynamical state reconstruction and guaranteeing control for a system of parabolic equations”, Proc. Inst. Math. Mech., 253, suppl. 1 (2006), S168–S184  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus
43. Yu. S. Osipov, A. V. Kryazhimskií, E. A. Rovenskaya, “The problem of optimal compatibility parameter: a constructive regularization method”, Izv. Ural. Gos. Univ., Mat. Mekh., 2006, no. 10(46), 128–166  mathscinet  zmath
44. A. A. Gonchar, S. V. Emel'yanov, V. A. Il'in, V. V. Kozlov, S. K. Korovin, N. N. Krasovskii, A. B. Kurzhanskii, E. F. Mishchenko, E. I. Moiseev, V. A. Sadovnichii, L. D. Faddeev, A. V. Kryazhimskiy, I. V. Gaishun, N. A. Izobov, N. L. Grigorenko, V. I. Maksimov, M. S. Nikol'skii, “Yurii Sergeevich Osipov (a tribute in honor of his seventieth birthday)”, Differ. Equ., 42:7 (2006), 925–931  mathnet  crossref  mathscinet

   2005
45. S. Aseev, G. Hutschenreiter, A. Kryazhimskiy, A. Lysenko, “A dynamic model of optimal investment in research and development with international knowledge spillovers”, Math. Comput. Model. Dyn. Syst., 11:2 (2005), 125–133  crossref  mathscinet (cited: 1)  zmath  isi  elib (cited: 2)  scopus (cited: 2)
46. S. A. Brykalov, O. N. Golovina, A. V. Kryazhimskii, “Ravnovesie po Neshu v igrakh mnogikh litss vyborom momentov vremeni i integralnymi funktsionalami platy”, Nelineinaya dinamika, Posvyaschaetsya vosmidesyatiletnemu yubileyu akademika Nikolaya Nikolaevicha Krasovskogo, Sovremen. matem. i ee prilozh., 26, 2005, 42–53  mathscinet; S. A. Brykalov, O. N. Golovina, A. V. Kryazhimskiĭ, “Nash equilibrium in $n$-person games with a choice of moments of time and integral payoff functionals”, J. Math. Sci. (N. Y.), 140:6 (2007), 796–807  crossref  mathscinet  zmath  scopus
47. A. V. Kryazhimskiy, “A system-robust stabilization technique with application to an uncertain model of global carbon cycle”, Modeling and Control of Autonomous Decision Support Based Systems, Proc. of the 13th International Workshop on Dynamics and Control (Wiesensteig, Germany, May 22–26, 2005), eds. E. Hofer, E. Reithmeier, Shaker Verlag, Aachen, 2005, 149–156
48. A. V. Kryazhimskiy, V. I. Maksimov, “On identification of nonobservable contamination sources”, Environmental Modelling and Software, 20 (2005), 1057–1061  crossref  isi (cited: 3)  scopus (cited: 6)

   2004
49. S. M. Aseev, A. V. Kryazhimskií, “The Pontryagin maximum principle for an optimal control problem with a functional specified by an improper integral”, Dokl. Math., 69:1 (2004), 89–91  mathnet  mathscinet  zmath  elib (cited: 4)  scopus (cited: 4)
50. A. Kryazhimskiy, V. Maksimov, “On exact stabilization of an uncertain dynamical system”, J. Inverse Ill-Posed Probl., 12:2 (2004), 145–182  crossref  mathscinet (cited: 1)  zmath  elib (cited: 2)  scopus (cited: 1)
51. G. Klaassen, A. V. Kryazhimskii , A. M. Tarasyev, “Multiequilibrium game of timing and competition of gas pipeline projects”, J. Optim. Theory Appl., 120:1 (2004), 147–179  crossref  mathscinet (cited: 1)  zmath  isi (cited: 6)  elib (cited: 8)  scopus (cited: 7)
52. A. V. Kryazhimskii, Yu. S. Osipov, “The method of extremal shift and optimization problems”, Proc. Inst. Math. Mech., 2004no. , suppl. 2, S91–S114  mathnet  mathscinet  zmath  elib
53. S. M. Aseev, A. V. Kryazhimskiy, “The Pontryagin maximum principle and transversality conditions for a class of optimal control problems with infinite time horizons”, SIAM J. Control Optim., 43:3 (2004), 1094–1119  crossref  mathscinet (cited: 24)  zmath  scopus (cited: 44)
54. A. Kryazhimskiy, V. Maksimov, “Parallelization in an algorithm of multi-dimensional nonconvex optimization: an application to insurance network design”, Parallel Processing and Applied Mathematics, Notes in Computer Science, 3019, eds. R. Wyrzykowski et al., Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2004, 754–761  crossref  zmath  scopus

   2003
55. S. M. Aseev, G. Hutschenreiter, A. V. Kryazhimskii, “A dynamic model of optimal investment in research and development”, Sovremennaya matematika i ee prilozheniya, v. 9, 2003, 3–43  mathscinet (cited: 1)  zmath; S. M. Aseev, G. Hutschenreiter, A. V. Kryazhimskii, “A dynamical model of optimal investment in R&D”, J. Math. Sci. (N. Y.), 126:6 (2005), 1495–1535  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 1)

   2002
56. G. Klaassen, A. Kryazhimskii, O. Nikonov, Ya. Minullin, “On a game of gas pipeline projects competition”, ICM2002GTA (Qingdao), Qingdao Publ. House, Qingdao, 2002, 327–334  mathscinet  zmath
57. A. V. Kryazhimskiĭ, Yu. S. Osipov, “Extremal problems with separable graphs”, Cybernet. Systems Anal., 38:2 (2002), 175–194  crossref  mathscinet  zmath
58. Kryazhimskii A., Watanabe C., Tou Y., “Dynamic model of market of patents and equilibria in technology stocks”, Global optimization, control, and games, IV, Comput. Math. Appl., 44, no. 7, 2002, 979–995  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 1)
59. A. V. Kryazhimskii, S. V. Paschenko, “K resheniyu lineinoi zadachi bystrodeistviya so smeshannymi ogranicheniyami”, Optimalnoe upravlenie – 4, Itogi nauki i tekhn. Ser. Sovrem. mat. i ee pril. Temat. obz., 90, VINITI, M., 2002, 232–260  mathnet (cited: 3)  mathscinet (cited: 1)  zmath; A. V. Kryazhimskii, S. V. Pashchenko, “On the solution of the linear time-optimal control problem with mixed constraints”, J. Math. Sci. (N. Y.), 114:3 (2003), 1345–1362  crossref  mathscinet  zmath

   2001
60. A. Kryazhimskii, A. Nentjes, S. Shibayev, A. Tarasyev, “Modeling market equilibrium for transboundary environmental problem”, Proceedings of the Third World Congress of Nonlinear Analysts, Part 2 (Catania, 2000), Nonlinear Anal., 47, no. 2, 2001, 991–1002  crossref  mathscinet (cited: 2)  zmath  isi (cited: 3)  elib (cited: 6)  scopus (cited: 3)
61. A. V. Kryazhimskii, “Optimization problems with convex epigraphs. Application to optimal control”, Mathematical methods of optimization and control of large-scale systems (Ekaterinburg, 2000), Int. J. Appl. Math. Comput. Sci., 11, no. 4, 2001, 773–801  mathscinet (cited: 2)  zmath
62. A. V. Kryazhimskii, A. Ruszczyński, “Constraint aggregation in infinite-dimensional spaces and applications”, Math. Oper. Res., 26:4 (2001), 769–795  crossref  mathscinet (cited: 3)  zmath  isi (cited: 1)  elib (cited: 2)  scopus (cited: 2)
63. A. V. Kryazhimskii, S. V. Paschenko, “On the problem of optimal compatibility”, J. Inverse Ill-Posed Probl., 9:3 (2001), 283–300  crossref  mathscinet (cited: 4)  zmath  elib (cited: 3)  scopus (cited: 4)
64. S. M. Aseev, A. V. Kryazhimskii, A. M. Tarasyev, “The Pontryagin Maximum Principle and Transversality Conditions for an Optimal Control Problem with Infinite Time Interval”, Proc. Steklov Inst. Math., 233 (2001), 64–80  mathnet  mathscinet  zmath

   2000
65. A. V. Kryazhimskii, Yu. S. Osipov, “On an algorithmic criterion of the solvability of game problems for linear controlled systems”, Proc. Inst. Math. Mech., 2000no. , suppl. 1, S154–S162  mathnet  mathscinet  zmath  elib
66. Yu. S. Osipov, A. V. Kryazhimskii, V. I. Maksimov, “Dynamic inverse problems for parabolic systems”, Differ. Equ., 36:5 (2000), 643–661  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 7)  scopus (cited: 7)
67. V. Borisov, G. Feichtinger, A. Kryazhimskii, “Optimal enforcement on a pure seller's market of illicit drugs”, J. Optim. Theory Appl., 106:1 (2000), 1–22  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib
68. F. Kappel, A. V. Kryazhimskij, V. I. Maksimov, “Dynamic reconstruction of states, and the guaranteeing control of a reaction-diffusion system”, Dokl. Math., 61:1 (2000), 143–145  mathnet  mathscinet  zmath  isi  elib (cited: 2)  scopus (cited: 3)
69. Yu. M. Kaniovski, A. V. Kryazhimskii, H. P. Young, “Adaptive dynamics in games played by heterogeneous populations”, Games Econom. Behav., 31:1 (2000), 50–96  crossref  mathscinet (cited: 4)  zmath  isi (cited: 15)  elib (cited: 19)  scopus (cited: 15)

   1999
70. A. V. Kryazhimskii, G. Sonnevend, “Dynamics for bimatrix games via analytic centers”, Dynamics and control (Sopron, 1995), Stability Control Theory Methods Appl., 9, Gordon and Breach, Amsterdam, 1999, 129–138  mathscinet
71. F. Kappel, F. Kryazhimskii, V. Maksimov, “Constraint aggregation principle in the problem of optimal control of distributed parameter systems”, Nonsmooth and discontinuous problems of control and optimization (Chelyabinsk, 1998), IFAC, Laxenburg, 1999, 137–141  mathscinet (cited: 1)
72. V. F. Borisov, G. Hutschenreiter, A. V. Kryazhimskii, “Asymptotic growth rates in knowledge-exchanging economies”, Nonlinear dynamical systems and adaptive methods (Vienna, 1997), Ann. Oper. Res., 89, 1999, 61–73  crossref  mathscinet (cited: 6)  zmath  isi (cited: 6)  elib (cited: 8)  scopus (cited: 9)
73. A. V. Kryazhimskii, “Convex optimization via feedbacks”, SIAM J. Control Optim., 37:1 (1999), 278–302  crossref  mathscinet (cited: 10)  zmath  isi (cited: 8)  elib (cited: 11)  scopus (cited: 8)
74. A. V. Kryazhimskii, A. Nentes, S. V. Shibaev, A. M. Tarasev, “Igrovaya model peregovorov i rynochnye ravnovesiya”, Trudy mezhdunarodnoi konferentsii, posvyaschennoi 90-letiyu so dnya rozhdeniya L. S. Pontryagina (Moskva, 31 avgusta – 6 sentyabrya 1998 g.). Tom 2. Negladkii analiz i optimizatsiya, Itogi nauki i tekhn. Ser. Sovrem. mat. i ee pril. Temat. obz., 61, VINITI, M., 1999, 15–32  mathnet  mathscinet  zmath; A. V. Kryazhimskii, A. Nentjes, S. V. Shibaev, A. M. Tarasyev, “A game model of negotiations and market equilibria”, J. Math. Sci. (New York), 100:6 (2000), 2601–2612  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 1)
75. A. V. Kryazhimskii, Yu. S. Osipov, “On Two-Dimensional Reduction in a Differential Game of Quality”, Proc. Steklov Inst. Math., 224 (1999), 198–211  mathnet  mathscinet  zmath

   1998
76. A. V. Kryazhimskii, V. l. Maksimov, “An iterative procedure for solving a control problem with phase constraints”, Comput. Math. Math. Phys., 38:9 (1998), 1423–1428  mathnet  mathscinet  zmath
77. A. V. Kryazhimskii, Yu. S. Osipov, “Approximate linear reduction in a guidance-avoidance differential game”, Proc. Steklov Inst. Math., 220 (1998), 170–191  mathnet  mathscinet  zmath
78. A. V. Kryazhimskii, A. M. Tarasyev, Equilibrium and guaranteing solutions in evolutionary nonzero sum games, Interim Report / IIASA; IR-98-003/Jan., Laxenburg, 1998 , 52 pp.
79. A. V. Kryazhimskii, A. Nentjes, S. Shibayev, A. M. Tarasyev, Searching market equilibria under uncertain utilities, Interim Report / IIASA; IR-98-007/Febr., Laxenburg, 1998 , 21 pp.
80. B. V. Digas, Yu. M. Ermoliev, A. V. Kryazhimskii, Guaranteed optimization in insurance of catastrophic risks, Interim Report / IIASA; IR-98-082/Aug., Laxenburg, 1998 , 12 pp.
81. A. V. Kryazhimskii, A. F. Kleimenov, Normal behavior, altruism and agression in cooperative game dynamics, Interim Report / IIASA; IR-98-076, Laxenburg, 1998 , 47 pp.

   1997
82. A. V. Kryazhimskiǐ, V. l. Maksimov, Yu. S. Osipov, “Reconstruction of extremal perturbations in parabolic equations”, Comput. Math. Math. Phys., 37:3 (1997), 288–298  mathnet  mathscinet  zmath
83. Yu. M. Ermoliev, A. V. Kryazhimskii, A. Ruszczyński, “Constraint aggregation principle in convex optimization”, Math. Programm. Ser. B, 76:3 (1997), 353–372  crossref  mathscinet (cited: 12)  zmath  isi (cited: 10)  scopus (cited: 11)
84. A. V. Kryazhimskii, V. l. Maksimov, E. A. Samarskaya, “On reconstruction of inputs in parabolic systems”, Matem. Mod., 9:3 (1997), 51–72  mathnet  mathscinet  zmath

   1996
85. A. V. Kryazhimskii, Yu. S. Osipov, V. I. Maksimov, Reconstruction of boundary sources through sensor observations, Report / IIASA; WP-96-97, Laxenburg, 1996 , 16 pp.
86. A. V. Kryazhimskiĭ, V. I. Maksimov, A. A. Solov'ev, A. G. Chentsov, “On a probabilistic approach to the quantitative description of the dynamics of natural processes”, Problemy Upravlen. Inform., 1996, no. 1-2, 192–210  mathscinet
87. V. I. Heymann, A. V. Kryazhimskii, “On finite-dimensional parametrizations of attainability sets”, Appl. Math. Comput., 78:2-3 (1996), 137–151  crossref  mathscinet (cited: 2)  zmath  isi (cited: 2)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 1)
88. Yu. S. Osipov, A. V. Kryazhimskii , V. I. Maksimov, “Dynamical inverse problems for systems with distributed parameters”, J. Inverse Ill-Posed Probl., 4:4 (1996), 267–282  crossref  mathscinet (cited: 8)  zmath

   1995
89. Yu. S. Osipov, A. V. Kryazhimskii, Inverse problems for ordinary differential equations: dynamical solutions, Gordon and Breach Science Publishers, Basel, 1995 , xx+625 pp.  mathscinet (cited: 88)  zmath
90. A. V. Kryazhimskii, Yu. S. Osipov, “On differential-evolutionary games”, Proc. Steklov Inst. Math., 211 (1995), 234–261  mathnet  mathscinet  zmath
91. A. V. Kryazhimskii, “Conditions for stable nonanticipatory motion approximation”, Proc. Steklov Inst. Math., 211 (1995), 221–233  mathnet  mathscinet  zmath
92. A. V. Kryazhimskii, V. B. Savinov, “On a model of conflict interaction with aftereffect in controls”, Routing–distributional problems, UGTU, Yekaterinburg, 1995, 44–53
93. A. V. Kryazhimskii, V. I. Maksimov, E. A. Samarskaia, On Estimation of forcing functions in parabolic systems, Report / IIASA; WP-95-75, Laxenburg, 1995 , 34 pp.
94. A. V. Kryazhimskii, G. Hutschenreiter, Yu. M. Kaniovski, Endogenous growth, absorptive capasities and international R& D spillovers, Report / IIASA; WP-95-92, Laxenburg, 1995 , 48 pp.
95. A. V. Kryazhimskii, An endogenous growth model for technological leading-following: an asymptotical analysis, Report / IIASA; WP-95-93, Laxenburg, 1995 , 54 pp.
96. A. V. Kryazhimskii, Yu. S. Osipov, Inverse problem of ordinary differential equations: Dynamical solutions, Gordon and Breach Sci. Publ., Basel, 1995 , 625 pp.

   1993
97. A. V. Kryazhimskii, V. B. Savinov, “O zadache kommivoyazhera s dvizhuschimisya ob'ektami”, Izv. AN. Tekhn. kibernetika, 1993, no. 4, 233–238  mathscinet (cited: 1)  zmath; A. V. Kryazhimskiy, V. B. Savinov, “The travelling-salesman problem with moving objects”, J. Comput. Systems Sci. Internat., 33:3 (1995), 144–148  mathscinet

   1992
98. A. V. Kryazhimskiĭ, “Dynamical regularizibility of inverse problems for control systems”, System modelling and optimization (Zurich, 1991), Lecture Notes in Control and Inform. Sci., 180, Springer, Berlin, 1992, 384–393  crossref  mathscinet  zmath  isi
99. A. Kryazhimskii, “Order optimal real-time observers for completely observable control systems”, Appl. Math. Comput. Sci., 2:1 (1992), 149–154  mathscinet  zmath

   1991
100. A. V. Kryazhimskiĭ, “The problem of optimization of the ensured result: unimprovability of full-memory strategies”, Constantin Carathéodory: an international tribute, v. I, II, World Sci. Publ., Teaneck, NJ, 1991, 636–675  crossref  mathscinet (cited: 2)
101. A. Yu. Vdovin, A. V. Kryazhimskiĭ, “On a lower estimate for a positional regularization method for a disturbance recovery problem”, Modeling and optimization problems, Akad. Nauk SSSR Ural. Otdel., Sverdlovsk, 1991, 3–13

   1990
102. A. V. Kryazhimskiĭ, “On the continuity of Lebesgue sets in an optimal control problem”, Optimization and stability problems in control systems, Akad. Nauk SSSR Ural. Otdel., Sverdlovsk, 1990, 54–73
103. A. Yu. Vdovin, A. V. Kryazhimskiĭ, “On the recovery the perturbation set from measurements of the trajectory”, Studies in system analysis and applications, Izd. Ural. Gos. Univ., Sverdlovsk, 1990, 15–35

   1989
104. A. V. Kryazhimskiĭ, Yu. S. Osipov, “Stable positional reconstruction of a control from measurements of some of the coordinates”, Some control and stability problems, Akad. Nauk SSSR Ural. Otdel., Sverdlovsk, 1989, 33–47  mathscinet

   1988
105. A. V. Kryazhimskiĭ, Yu. S. Osipov, “Methods for position modeling of a control in a dynamical system”, Qualitative problems in the theory of differential equations and control systems, Akad. Nauk SSSR Ural. Otdel., Sverdlovsk, 1988, 34–44  mathscinet
106. A. V. Kryazhimskii, Yu. S. Osipov, “Ustoichivye resheniya obratnykh zadach dinamiki upravlyaemykh sistem”, Optimalnoe upravlenie i differentsialnye igry, Tr. MIAN SSSR, 185, Nauka, M., 1988, 126–146  mathnet (cited: 3)  mathscinet (cited: 2)  zmath; A. V. Kryazhimskii, Yu. S. Osipov, “Stable solutions of inverse problems of the dynamics of controllable systems”, Proc. Steklov Inst. Math., 185 (1990), 143–164  mathscinet  zmath

   1987
107. A. V. Kryazhimskiĭ, Yu. S. Osipov, “Inverse problems in dynamics and control models”, Mechanics and scientific technological progress, v. 1, “Nauka”, Moscow, 1987, 196–211  mathscinet
108. A. V. Kryazhimskiĭ, Yu. S. Osipov, “On the regularization of a convex extremal problem with inexactly given constraints. Application to an optimal control problem with phase constraints”, Some methods for positional and programmed control, Akad. Nauk SSSR Ural. Nauchn. Tsentr, Sverdlovsk, 1987, 34–54  mathscinet
109. A. V. Kryazhimskiĭ, “Optimization of the ensured result for the dynamical systems”, Proceedings of the International Congress of Mathematicians (Berkeley, Calif., 1986), v. 1, 2, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1987, 1171–1179  mathscinet
110. A. V. Krjažimskiĭ, “On the positional regularizing algorithms for control dynamical systems”, Differential equations and applications (Ruse, 1985), v. I, II, ‘Angel Kanchev’ Tech. Univ., Ruse, 1987, 767–770  mathscinet

   1986
111. Yu. S. Osipov, A. V. Krjazhimskii, “Positional modeling of stochastic control in dynamical systems”, Stochastic optimization (Kiev, 1984), Lecture Notes in Control and Inform. Sci., 81, Springer, Berlin, 1986, 696–704  crossref  mathscinet (cited: 2)
112. A. V. Kryazhimskiĭ, K. È. Lovtskiĭ, “Weak continuity of motions with respect to control for controllable differential inclusions and systems with discontinuous right-hand side”, Differentsial'nye Uravneniya, 22:11 (1986), 1895–1905  mathnet  mathscinet
113. M. S. Gabrielyan, A. V. Kryazhimskij, “The convergence-evasion differential game with $m$ goal sets”, Sov. Math. Dokl., 33 (1986), 691–694  mathnet  mathscinet  zmath  isi

   1985
114. A. V. Kryazhimskii, Yu. S. Osipov, “Best approximation of the differentiation operator in the class of nonanticipatory operators”, Math. Notes, 37:2 (1985), 109–114  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  elib  scopus (cited: 1)
115. Yu. S. Osipov, A. V. Kryazhimskii, “The Lyapunov function method in a motion simulation problem”, Motion Stability, Nauka, Novosibirsk, 1985, 53–56

   1984
116. Yu. S. Osipov, A. V. Kryazhimskiĭ, “Modeling of parameters of a dynamic system”, Problems of control and modeling in dynamic systems, Akad. Nauk SSSR Ural. Nauchn. Tsentr, Sverdlovsk, 1984, 47–68  mathscinet
117. A. V. Kim, A. V. Kryazhimskiĭ, “Dynamics of a moving point of a trajectory with variable initial condition”, Problems of control and modeling in dynamic systems, Akad. Nauk SSSR Ural. Nauchn. Tsentr, Sverdlovsk, 1984, 19–27  mathscinet
118. O. Abdyrakhmanov, A. V. Kryazhimskiĭ, “Regularization of an optimal control problem for a system with nonuniqueness. II”, Izv. Akad. Nauk Turkmen. SSR Ser. Fiz.-Tekhn. Khim. Geol. Nauk, 1984, no. 6, 7–11 (1985)  mathscinet  zmath
119. O. Abdyrakhmanov, A. V. Kryazhimskiĭ, “Regularization of an optimal control problem for a system with nonuniqueness”, Izv. Akad. Nauk Turkmen. SSR Ser. Fiz.-Tekhn. Khim. Geol. Nauk, 1984, no. 4, 3–6  mathscinet  zmath
120. A. V. Krja{z̆}imskiĭ, Yu. S. Osipov, “On positional calculation of $\Omega$-normal controls in dynamical system”, Problems Control Inform. Theory, 13:6 (1984), 425–436  mathscinet
121. O. Abdyrakhmanov, A. V. Kryazhimskij, “Correctness of an optimal-control problem”, Differ. Equations, 20:10 (1984), 1179–1184  mathnet  mathscinet  zmath

   1983
122. J. Appl. Math. Mech., 47:6 (1983), 709–714 (1985)  crossref  mathscinet  isi  scopus (cited: 5)
123. A. V. Kryazhimskiy, Yu. S. Osipov, “Modelling of a control in a dynamic system”, Engrg. Cybernetics, 21:2 (1983), 38–47 (1984)  mathscinet  scopus (cited: 12)
124. Yu. S. Osipov, A. V. Kryazhimskiĭ, “Dynamic solution of operator equations”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 269:3 (1983), 552–556  mathscinet  zmath  isi

   1982
125. A. V. Kryazhimskiĭ, “A game-theoretic problem of deviation from a piecewise-continuous system”, Control and estimation in dynamical systems, Akad. Nauk SSSR Ural. Nauchn. Tsentr, Sverdlovsk, 1982, 25–41  mathscinet

   1981
126. A. V. Kryazhimskiĭ, “Deviation of a linear system with aftereffect from a functional target”, Trans. ASME Ser. G, J. Dynamic Systems Measurement Control, 103:2 (1981), 43–48 (Russian)  mathscinet

   1980
127. A. V. Kryazhimskiĭ, “Some stable bridges for linear control systems”, Optimal control of systems with uncertain information, Akad. Nauk SSSR Ural. Nauchn. Tsentr Inst. Mat. i Mekh., Sverdlovsk, 1980, 35–41  mathscinet
128. A. V. Kryazhimskii, Differentsialnye igry dlya nelipshitsevykh sistem, Avtoref. dis. … d-ra fiz.-mat. nauk: 01.01.02, IMM UNTs AN SSSR, Sverdlovsk, 1980 , 25 pp.

   1979
129. Ju. S. Osipov, A. V. Krjažimskiĭ, S. P. Ohezin, “Control problems in systems with distributed parameters”, Dynamics of control systems, Third All-Union Četaev Conf. (Irkutsk, 1977), “Nauka” Sibirsk. Otdel., Novosibirsk, 1979, 199–208  mathscinet

   1978
130. A. V. Kryazhimskii, “On stable position control in differential games”, PMM, 42:6 (1978), 963–968; A. V. Kriazhimskii, “On stable position control in differential games”, J. Appl. Math. Mech., 42:6 (1980), 1055–1060  crossref  mathscinet  scopus (cited: 1)
131. A. V. Kriazhimskii, V. I. Maksimov, “Approximation in linear differential-difference games”, J. Appl. Math. Mech., 42:2 (1978), 212–219 (1979)  crossref  mathscinet (cited: 3)  scopus (cited: 1)
132. A. V. Krjažimskiĭ, “Stochastic approximation in differential games”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 241:5 (1978), 1020–1023  mathscinet
133. A. V. Krjažimskiĭ, “On the theory of positional differential games of approach-evasion”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 239:4 (1978), 779–782  mathscinet

   1977
134. A. V. Krjažimskiĭ, “On the problem of the deviation from a functional anti-target of a linear system with time-lag”, Igrovye Zadaci Upravlenija, Trudy Inst. Mat. i Meh. Ural. Naučn. Centr Akad. Nauk SSSR, 24, Sverdlovsk, 1977, 46–52  mathscinet

   1976
135. A. V. Krjažimskiĭ, “An alternative in a linear approach-deviation game with incomplete information”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 230:4 (1976), 773–776  mathscinet
136. A. V. Kryazhimskii, S. D. Filippov, “On a game problem on the convergence of two points on a plane under incomplete information”, Control Problems with Incomplete Information, Trudy Inst. Mat. i Meh. Ural. Naučn. Centr Akad. Nauk SSSR, 19, Sverdlovsk, 1976, 62–77  mathnet

   1975
137. A. V. Krjažimskiĭ, “The admissibility of a certain optimal strategy”, Differential Games and Control Problems, Trudy Inst. Mat. i Meh. Ural. Naučn. Centr Akad. Nauk SSSR, 15, 1975, 125–130  mathnet  mathscinet
138. A. V. Krjažims'kiĭ, “A differential approach game under conditions of incomplete information about the system”, Ukrain. Mat. Ž., 27:4 (1975), 521–526  mathscinet

   1974
139. A. V. Kryazhimskii, Nekotorye igrovye zadachi sblizheniya-ukloneniya, Avtoref. dis. … kand. fiz.-mat. nauk: 01.01.02, Ural. gos. un-t, Sverdlovsk, 1974 , 15 pp.

   1973
140. A. V. Kriazhimskii, “A differential-difference game of evasion from a functional target”, Izv. Akad. Nauk SSSR Tehn. Kibernet., 1973, no. 4, 71–79  mathscinet
141. A. V. Kriazhimskii, Iu. S. Osipov, “Differential-difference game of encounter with a functional target set”, J. Appl. Math. Mech., 37 (1973), 1–10  crossref  mathscinet  zmath
Home page

© Steklov Mathematical Institute of RAS, 2004–2017