Home page
Home page
Home page
Russian page
English page
Math-Net.Ru | MMS | Web of Science | Scopus | MathSciNet | zbMATH | Web-mail 

   
 About the Institute
 Staff publications
 Administration
 Academic Council
 Dissertation Councils
 Departments
Staff 
 Seminars
 Conferences
 Events
 Journals and Books
 In memoriam
 Photogallery
 Library


    Address
8 Gubkina St. Moscow,
119991, Russia
Tel.: +7(495) 984 81 41
Fax: +7(495) 984 81 39
Web site: www.mi.ras.ru
E-mail: steklov@mi.ras.ru

View Map
Directions

   
Kryazhimskiy Arkady Viktorovich
(recent publications)
| by years | scientific publications | by types |   2016
1. Anna Shchiptsova, Jiangjiang Zhao, Arnulf Grubler, Arkady Kryazhimskiy, Tieju Ma, “Assessing historical reliability of the agent-based model of the global energy system”, J. Syst. Sci. Syst. Eng., 25:3 (2016), 326–350  mathnet  crossref  isi  elib  scopus

   2015
2. A. V. Kryazhimskii, “Aposteriornaya integratsiya veroyatnostei. Elementarnaya teoriya”, TVP, 60:1 (2015), 45–79  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib; A. V. Kryazhimskiy, “Posteriori integration of probabilities. Elementary theory”, Theory Probab. Appl., 60:1 (2016), 62–87  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
3. A. V. Kryazhimskii, A. M. Tarasev, “Optimalnoe upravlenie dlya proportsionalnogo ekonomicheskogo rosta”, Tr. IMM UrO RAN, 21, no. 2, 2015, 115–133  mathnet  mathscinet  elib; A. V. Kryazhimskiy, A. M. Tarasyev, “Optimal control for proportional economic growth”, Proc. Steklov Inst. Math. (Suppl.), 293, suppl. 1 (2016), 101–119  crossref  mathscinet  isi  scopus
4. A. Kryazhimskiy, E. Rovenskaya, A. Shvidenko, M. Gusti, D. Shchepashchenko, V. Veshchinskaya, “Towards harmonizing competing models: Russian forests' net primary production case study”, Technological Forecasting and Social Change, 98 (2015), 245–254  mathnet  crossref  isi  elib  scopus
5. A. V. Kryazhimskiy, A. M. Tarasyev, A. A. Usova, W. Wang, “Proportional Economic Growth under Conditions of Limited Natural Resources”, Proc. Steklov Inst. Math., 291 (2015), 127–145  mathnet  crossref  crossref  isi  elib  scopus

   2014
6. A. B. Frank, M. G. Collins, S. A. Levin, A. W. Lo, J. Ramo, U. Dieckmann, V. Kremenyuk, A. Kryazhimskiy, J. Linnerooth-Bayer, B. Ramalingam, J. S. Roy, D. G. Saari, S. Thurner, D. Von Winterfeldt, “Dealing with femtorisks in international relations”, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111:49 (2014), 17356–17362  mathnet  crossref  isi (cited: 4)  scopus (cited: 6)
7. A. V. Kryazhimskii, N. V. Strelkovskii, “Programmnyi kriterii razreshimosti zadachi pozitsionnogo navedeniya s nepolnoi informatsiei. Lineinye upravlyaemye sistemy”, Tr. IMM UrO RAN, 20, no. 3, 2014, 132–147  mathnet (cited: 7)  mathscinet (cited: 1)  elib (cited: 9); A. V. Kryazhimskiy, N. V. Strelkovskiy, “An open-loop criterion for the solvability of a closed-loop guidance problem with incomplete information. Linear control systems”, Proc. Steklov Inst. Math. (Suppl.), 291, suppl. 1 (2015), 113–127  crossref  mathscinet  isi (cited: 2)  scopus (cited: 2)
8. N. A. Krasovskiy, A. V. Kryazhimskiy, A. M. Tarasyev, “Hamilton–Jacobi equations in evolutionary games”, Trudy Inst. Mat. i Mekh. UrO RAN, 20, no. 3, 2014, 114–131  mathnet  mathscinet  elib
9. A. V. Kryazhimskii, N. V. Strelkovskii, “A problem of guaranteed closed-loop guidance by a fixed time for a linear control system with incomplete information. Program solvability criterion”, Trudy Inst. Mat. i Mekh. UrO RAN, 20, no. 4, 2014, 168–177  mathnet  mathscinet  elib

   2013
10. A. V. Kryazhimskii, V. I. Maksimov, “On combination of the processes of reconstruction and guaranteeing control”, Autom. Remote Control, 74:8 (2013), 1235–1248  mathnet  crossref  isi (cited: 3)  elib (cited: 2)  elib (cited: 2)  scopus (cited: 3)

   2012
11. S. M. Aseev, K. O. Besov, A. V. Kryazhimskiy, “Infinite-horizon optimal control problems in economics”, Russian Math. Surveys, 67:2 (2012), 195–253  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 17)  elib (cited: 10)  elib (cited: 10)  scopus (cited: 14)
12. D. V. Anosov, V. A. Vassiliev, V. S. Vladimirov, R. V. Gamkrelidze, A. A. Gonchar, V. A. Il'in, V. V. Kozlov, A. V. Kryazhimskiy, S. M. Nikol'skii, A. N. Parshin, V. M. Filippov, I. R. Shafarevich, “Lev Dmitrievich Kudryavtsev (obituary)”, Russian Math. Surveys, 67:3 (2012), 569–571  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib
13. A. Puchkova, A. Kryazhimskiy, Towards Detection of Early Warning Signals on Financial Crises, Interim Report IR-12-001, IIASA, Laxenburg, 2012 , 26 pp.
14. A. Frank, M. Goud Collins, M. Clegg, U. Dieckmann, V. Kremenyuk, A. Kryazhimskiy, J. Linnerooth-Bayer, S. Levin, A. Lo, B. Ramalingam, J. Ramo, S. Roy, D. Saari, Z. Shtauber, K. Sigmund, J. Tepperman, S. Thurner, W. Yiwei, D. von Winterfeldt, Security in the age of Systemic Risk: Strategies, Tactics and Options for Dealing with Femtorisks and Beyond, Interim Report IR-12-010, IIASA, Laxenburg, 2012 , 14 pp.
15. A. V. Kryazhimskii, A. V. Raigorodskaya, “O ravnovesnykh strategiyakh povedeniya v beskonechnykh povtoryayuschikhsya igrakh”, Problemy dinamicheskogo upravleniya, Sbornik trudov fakulteta VMK MGU, 6, eds. Yu. S. Osipov, A. V. Kryazhimskii, MAKS Press, M., 2012, 133–159
16. A. V. Kryazhimskiy, Yu. S. Osipov, “On the solvability of problems of guaranteeing control for partially observable linear dynamical systems”, Proc. Steklov Inst. Math., 277 (2012), 144–159  mathnet  crossref  mathscinet  isi (cited: 4)  elib (cited: 3)  elib (cited: 3)  scopus (cited: 5)
17. A. V. Kryazhimskiy, “Relaxation of optimal control problems and linearquadratic systems”, DCDIS: Dynamics of Continuous, Discrete and Impulsive Systems, Series B: Applications & Algorithms, 19:1–2 (2012), 17–42  mathnet  mathscinet  zmath  scopus

   2011
18. A. V. Kryazhimskii, “Chislovaya kodirovka diskretizovannykh upravlenii i approksimatsionnyi metricheskii kriterii razreshimosti igrovoi zadachi navedeniya”, Tr. IMM UrO RAN, 17, no. 2, 2011, 105–124  mathnet (cited: 3)  zmath  elib (cited: 2); A. V. Kryazhimskii, “Numerical encoding of sampled controls and an approximation metric criterion for the solvability of an aiming game problem”, Proc. Inst. Math. Mech., 276, suppl. 1 (2012), S106–S125  crossref  zmath  isi (cited: 2)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 1)
19. Yu. S. Osipov, A. V. Kryazhimskii, V. I. Maksimov, “Some algorithms for the dynamic reconstruction of inputs”, Proc. Inst. Math. Mech., 275, suppl. 1 (2011), S86–S120  mathnet  crossref  isi (cited: 5)  elib  scopus (cited: 4)
20. N. N. Krasovskii, I. I. Eremin, A. M. Ilin, A. V. Kryazhimskii, A. B. Kurzhanskii, V. I. Berdyshev, V. V. Vasin, A. A. Makhnev, S. V. Matveev, Yu. N. Subbotin, A. G. Chentsov, V. N. Ushakov, V. V. Kabanov, V. I. Maksimov, “K semidesyatipyatiletiyu akademika Rossiiskoi akademii nauk Yuriya Sergeevicha Osipova”, Tr. IMM UrO RAN, 17, no. 2, 2011, 5–6  mathnet  elib; N. N. Krasovskii, I. I. Eremin, A. M. Il'in, A. V. Kryazhimskii, A. B. Kurzhanskii, V. I. Berdyshev, V. V. Vasin, A. A. Makhnev, S. V. Matveev, Yu. N. Subbotin, A. G. Chentsov, V. N. Ushakov, V. V. Kabanov, V. I. Maksimov, “To the 75th anniversary of academician of Russian Academy of Sciences Yu. S. Osipov”, Proc. Inst. Math. Mech., 276, suppl. 1 (2012), S1–S3  crossref  isi  scopus
21. Yu. S. Osipov, A. V. Kryazhimskii, V. I. Maksimov, Metody dinamicheskogo vosstanovleniya vkhodov upravlyaemykh sistem, UrO RAN, Ekaterinburg, 2011 , 291 pp.
22. A. V. Kryazhimskiy, V. I. Maksimov, “Resource-saving tracking problem with infinite time horizon”, Differ, Equ., 47:7 (2011), 1004–1013  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 7)  elib (cited: 5)  elib (cited: 5)  scopus (cited: 7)

   2010
23. A. V. Kryazhimskii, Yu. S. Osipov, “On dynamical regularization under random noise”, Proc. Steklov Inst. Math., 271 (2010), 125–137  mathnet  crossref  mathscinet  isi  elib  elib  scopus
24. A. Kryazhimskiy, V. Maksimov, “Resource-saving infinite-horizon tracking under uncertain input”, Appl. Math. Comput., 217:3 (2010), 1135–1140  crossref  mathscinet (cited: 5)  zmath  isi (cited: 6)  scopus (cited: 6)
25. A. Kryazhimskiy, “Two-step “win-stay, lose-shift” and learning to cooperate in the repeated prisoner's dilemma”, Int. Game Theory Rev., 12:4 (2010), 437–451  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus
26. Yu. S. Osipov, V. V. Kozlov, L. D. Faddeev, D. V. Anosov, V. S. Vladimirov, R. V. Gamkrelidze, A. A. Gonchar, N. N. Krasovskii, A. V. Kryazhimskii, A. B. Kurzhanskii, S. P. Novikov, S. M. Aseev, A. B. Zhizhchenko, D. V. Treschev, A. A. Agrachev, E. A. Volkov, N. L. Grigorenko, A. A. Davydov, M. I. Zelikin, A. Yu. Kolesov, A. A. Mal'tsev, M. S. Nikol'skii, N. Kh. Rozov, A. G. Sergeev, K. O. Besov, S. P. Konovalov, “In memory of Evgenii Frolovich Mishchenko”, Proc. Steklov Inst. Math., 271 (2010), 1–2  mathnet  crossref  mathscinet  isi
27. A. V. Kryazhimskiy, “On a decentralized boundedly rational emission reduction strategy”, Dynamic Systems, Economic Growth and the Environment, Dynamic Modeling and Econometrics in Economics and Finance, 12, eds. J. Crespo-Cuaresma, T. Palokangas, A. Tarasyev, Springer, New York, 2010, 215–236  crossref
28. A. V. Kryazhimskii, M. S. Nikolskii, S. P. Konovalov, “Izuchenie uproschennoi modeli sbora nalogov s predpriyatiya gosudarstvom s uchetom belogo i tenevogo kapitalov”, Nelineinaya dinamika i upravlenie, 7, 2010, 287–310  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus; A. V. Kryazhimskii, S. P. Konovalov, M. S. Nikolskii, “A Simplified Model of Tax Collection from Enterprises in the Presence of Legal and Shadow Capital”, Computational Mathematics and Modeling, 24:3 (2013), 378–403  crossref  scopus


Full list of publications
Home page

© Steklov Mathematical Institute of RAS, 2004–2017